Kokkolan ensi- ja turvakotiyhdistys

Yhdistyksen tarkoituksena on

  • turvata lapsen oikeus suotuisiin kasvuolosuhteisiin ja turvalliseen kehitykseen
  • tukea vanhemmuutta ja perhettä
  • ehkäistä perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa sekä perheissä ilmenevää päihdeongelmaa,
    ja auttaa näitä ongelmia kohtaavia aikuisia, lapsia ja perheitä
  • kehittää kansalaisjärjestötoimintaa yhteistyössä jäsenten,
    vapaaehtoisten ja muiden tahojen kanssa

Lähtökohtana on lapsen edun turvaaminen kaikissa olosuhteissa.

Jäseneksi liittyminenVapaaehtoisuus

Jäsenenämme olet #turvanapolulla