Tapaamispaikkatoiminta

Tapaamispaikka tarjoaa turvallisia tuettuja tai valvottuja tapaamisia tai tapaamisvaihtoja lapselle ja erossa asuvalle vanhemmalle/vanhemmille. Tapaamispaikkatoiminnan tavoitteena on tukea lapsen ja tapaajavanhemman suhdetta. Tapaamisissa lähtökohtana on lapsen etu.

Valvottu tapaaminen

  • turvataan tapaamisten sujuminen riskitilanteissa esim. kun perheessä on ollut väkivaltaa tai kaappausuhka
  • valvonnan tarve on viranomaisen määrittelemä

Tuettu tapaaminen

  • kun vanhemmuudessa tarvitaan tukea, huolto- ja tapaamisselvitykset ovat kesken tai vanhempien välillä on luottamuspula
  • tuen tarve perustuu joko viranomaisen määrittelyyn tai vanhempien keskinäiseen sopimukseen

Valvottu vaihto

  • kun vanhempien välillä on lähestymiskielto tai eroristiriidat tai muut riidat estävät vanhempien vuorovaikutuksen
  • tavoitteena on varmistaa, että lapsi voi turvallisesti siirtyä toisen vanhemman luokse