Ensikoti Iida ja avopalveluyksikkö Liina

Päihdeongelmaisten perheitten kuntoutukseen erikoistunut Ensikoti Iida ja avopalveluyksikkö Liina ovat osa Ensi- ja turvakotien liiton Pidä Kiinni®-hoitojärjestelmää. Hoitojärjestelmä on tarkoitettu päihteitä käyttäville raskaana oleville naisille ja vauvaperheille. Toiminnasta vastaa Kokkolan ensi- ja turvakoti ry.

Iidan ensikoti on perheille tarkoitettu viisipaikkainen kodinomainen kuntotusyhteisö, jossa myös isällä on mahdollisuus osallistua kuntoutukseen. Henkilökunta on paikalla ensikodissa ympäri vuorokauden.

Avopalveluyksikkö Liina on tarkoitettu niille, jotka eivät tarvitse ensikodin ympärivuorokautista tukea. Avopalvelu toimii myös jatkohoitona ensikodista kotiutuville.

Kuntoutukseen ensikodissa ja avopalveluyksikössä tarvitaan lähettävän kunnan maksusitoumus. Halutessaan asiakas tai kuka tahansa hänen verkostostaan voi ottaa yhteyttä suoraan Kokkolan Ensikoti Iidaan ja avopalveluyksikkö Liinaan.
Iidan ja Liinan yhteystietoihin

Iida-Liina

Iidan ja Liinan henkilökunta koostuu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisista. Moniammatillisissa työryhmissä työskentelee mm:Iidassa ja Liinassa puhutaan ruotsia ja suomea ja muutakin tarvittaessa. Kokkolaan sijoitetut Iida ja Liina palvelevat koko Suomen aluetta.

sosionomi(AMK)

psykiatrinen sairaanhoitaja

kätilö

sosiaalityöntekijä

terveydenhoitaja

yhteisöpedagogi

Kuvagalleria >>