Pidä kiinni® hoitojärjestelmä

Pidä kiinni® hoitojärjestelmä on tarkoitettu päihteitä käyttäville raskaana oleville naisille ja vauvaperheille. Kokkolan Ensikoti ja avopalvelu Iida-Liina ovat osa tätä hoitojärjestelmää.

Hoitojärjestelmän koko maata kattavat tavoitteet:

 • ehkäistä ja minimoida sikiövaurioita tukemalla äidin päihteettömyyttä raskauden aikana
 • tukea toimivan vuorovaikutuksen syntymistä vanhemman ja vauvan välillä sekä edistää vauvaikäisten lasten tervettä kehitystä perheessä, jossa yhdellä tai molemmilla vanhemmilla on päihdeongelma
 • kehittää päihteitä käyttävien vauvaperheiden kohtaamista, tukemista ja hoitoon ohjaamista sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Vauvalähtöiseen ehkäisevään ja kuntouttavaan päihdetyöhön/-menetelmiin kuuluvat:

 • pitkäjänteinen ja kokonaisvaltainen asiakastyönsuunnitelma
 • päihdekuntoutusta ja varhaista vuorovaikutusta tukeva viikko-ohjelma
 • vertaistukea ja ryhmätoimintoja mm rentoutus-, kädentaito-, ruuanlaitto-, vauvahieronta- ja keskusteluryhmiä
 • tavoitteellista asiakastyönsuunnitelmaa tukeva omaohjaaja äidille, isälle ja lapselle
 • yksilö- ja parikeskustelut
 • vuorovaikutuksen videointi (Pikku Portaat -menetelmä)
 • perheen arjen sujuvuutta vahvistavat kotikäynnit
 • verkostokeskeinen työote

 

Lisää materiaalia:

Pidä kiinni® hoitojärjestelmä valtakunnallisena työmuotona
(Linkki avautuu uuteen ikkunaan)