Ero lapsiperheessä

ERO LAPSIPERHEESSÄ -toiminnan tavoitteena on tarjota ennaltaehkäisevää tukea ja neuvontaa eroa pohtiville tai eronneille vanhemmille ja heidän lapsilleen.

Toiminnan tarkoituksena on minimoida lapsen menetyksiä erossa ja tukea molempien vanhempien vanhemmuuden jatkumista. Eroauttamistyöllä vahvistetaan sovinnollista yhteisvanhemmuutta parisuhteen päättyessä ja tuetaan lapsen hyvinvoinnin säilymistä vanhempien erossa.

Eroneuvoilta

Eroneuvoillassa saa tietoa ja tukea erosta selviämiseen ja eron jälkeiseen vanhemmuuteen. Iltaan ovat tervetulleita eroa pohtivat sekä jo eronneet vanhemmat yhdessä tai erikseen. Illassa on ammattilaisen pitämän alustuksen jälkeen mahdollisuus keskustella eroamiseen, vanhemmuuteen ja lapsiin liittyvistä kysymyksistä. Eroneuvossa saa tietoa eron vaikutuksista lapsen ja aikuisen elämään ja siihen, miten vanhemmat voivat parhaiten tukea lasta.

Vanhempien lisäksi iltaan voivat osallistua myös perheen läheiset, kuten isovanhemmat ja ystävät. Iltaan voi osallistua vaikka omasta erosta olisi kulunut jo pidempi aika.

Eroneuvoillat ovat maksuttomia eikä niihin tarvitse ilmoittautua etukäteen. Tilaisuuksissa ei anneta juridista neuvontaa tai ohjeistuksia. Illan ohjaa Eroneuvo-vetäjä yhdessä vapaaehtoistyöntekijöiden kanssa. Vapaaehtoiset ovat itse eron läpikäyneitä vanhempia.

Kevään 2019 eroneuvoiltojen sekä vertaiskahviloiden ajankohdat ja paikat ilmoitetaan vuoden alussa.

Vertaiskahvila

Vertaiskahvila on vapaamuotoinen kohtaamispaikka eronneille tai eroa harkitseville vanhemmille sekä heidän läheisilleen. Kahvila tarjoaa hengähdystauon; paikan jakaa ajatuksia ja kokemuksia muiden samassa elämäntilanteessa olevien kanssa. Vertaiskahvilan toteuttaa vapaaehtoiset vertaistukijat, jotka ovat itse eron läpikäyneitä vanhempia.

Tule jakamaan ajatuksiasi ja kuulemaan muita. Piipahda hetkeksi tai viivy koko ilta!

Lasten eroryhmä

Vanhempien eron kokeneiden lasten vertaisryhmässä lapset pääsevät jakamaan kokemuksiaan ja tunteitaan muiden kanssa, joilla on samankaltainen elämäntilanne. Vertaisuus on tärkeä osa ryhmien antia.

Ryhmässä vanhempien eroa käsitellään ikätasonmukaisesti: leikin, piirtämisen, pelaamisen ja tarinoiden kautta. Ryhmien tavoitteena on auttaa lasta käsittelemään vanhempien eroon liittyviä tunteita ja eron tuomia muutoksia. Ryhmässä tuetaan lapsia hyväksymään vanhempien ero osaksi omaa elämäänsä. Ryhmät ovat ammatillisesti ohjattuja.

Lisätietoja:

Marianne Malkamäki
vastaava projektityöntekijä
puh. 044-7022285

Yksilö-, pari- ja perhetapaamiset

Yksilö-, pari- ja perhetapaamiset tarjoavat yksilöllistä keskustelutukea eroon ja vanhemmuuteen liittyvissä kysymyksissä. Keskusteluissa autetaan vanhempia yhteistyövanhemmuuden toteutumisessa ja lapsen näkökulman huomioimisessa.

Lisätietoja yksilö-, pari- ja perhetapaamisista:

Susanna Lindholm
vastaava ohjaaja
puh. 044-7517685