Yhteystiedot

Vanhemmuuuden tuki- yksikkö HELMI

Isokatu 15 B, 4 krs.

Eroneuvoillat, Vertaiskahvila ja Lasten eroryhmä

vastaava projektityöntekijä
Marianne Malkamäki
puh. 044-7022285

______________________________________________

Kriisi- ja väkivaltatyönyksikkö Väkevä

Pitkänsillankatu 12

Yksikö-, pari- ja perhetapaamiset

vastaava työntekijä
Susanna Lindholm
puh.044-7517685

Sähköpostiosoitteet ovat
etunimi.sukunimi(at)kokkolanensijaturvakoti.fi