Päiväryhmä

Päiväryhmätoiminta on intensiivistä, strukturoitua ja kuntouttavaa vauvaperhetyötä lasta odottaville ja alle 3-vuotiaiden lasten vanhemmille.

Päiväryhmätoiminta perustuu ammatilliselle ohjaukselle sekä toisilta ryhmässä olevilta vanhemmilta saadulle vertaistuelle. Ryhmän keskeisenä tavoitteena on vahvistaa vanhemmuutta, tukea lapsiperheen arjen rytmin ja rutiinien rakentumista sekä vauvan kasvua ja iänmukaista kehitystä. Keskeistä on varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen ja vahvistaminen sekä turvallisen kiintymyssuhteen muodostuminen. Tarkoituksena on vahvistaa vanhemman omia voimavaroja.

Päiväryhmässä on kerrallaan 4-6 vanhempaa ja heidän alle 3-vuotiaat lapsensa. Mukaan ryhmään voi tulla jo vauvan odotusaikana. Tuttu ja turvallinen ryhmä kokoontuu noin neljän kuukauden ajan kolme kertaa viikossa, 4 tunnin ajan päivittäin. Päiväryhmät alkavat kahdesti vuodessa; talvella ja syksyllä.

Ryhmässä eletään yhdessä arkea, joka tukee vauvaperheen vuorokausirytmiä ja auttaa vanhempia vahvistamaan omia voimavaroja. Tavoitteena on auttaa vanhempia tunnistamaan vauvan tarpeita ja ohjata heitä vastaamaan niihin. Ryhmässä tehdään yhdessä ruokaa, leikitään ja lauletaan, keskustellaan vanhemmuuden monista puolista; iloista ja haasteista. Usein ryhmästä muodostuu tärkeä tukiverkko, jossa voi jakaa vauvaperheen ja vanhemmuuden kokemuksia turvallisessa ja kannustavassa ilmapiirissä. Ryhmässä pyritään löytämään perheen omaa arkea tukevia toimintatapoja.

Viikoittaisten ryhmätapaamisten lisäksi toimintaan sisältyy yksilö- ja perhetyöskentelyä. Työskentely voidaan toteuttaa joko päiväryhmätoiminnan tiloissa tai perheen omassa kodissa.

Vauvan syntymä on iso muutos perheen elämässä. Usein vauva tuo mukanaan onnen, mutta elämä pienen lapsen kanssa on vaativaa. Vauvaperheen päivät täyttyvät hoitamisesta, syöttämisestä, vaipan vaihdosta ja kodista huolehtimisesta. Oma aika on kallisarvioista ja harvinaista. Yöuni voi olla katkonaista ja vanhempia väsyttää usein. Jos vanhemmat ovat uupuneita tai elämässä on kuormittavia asioita, voi perhe tarvita erityistä tukea. Väsymyksen, stressin, masennuksen ja keinottomuuden tunteiden vuoksi vauvan tarpeet voivat jäädä vähemmälle huomiolle. Päiväryhmä tarjoaa tukea monenlaisiin vanhemmuuden haasteisiin ja työskentely perheen kanssa voidaan aloittaa jo vauvan odotusaikana.

Päiväryhmään haetaan täyttämällä hakemus. Hakemuksen saa päiväryhmätoiminnan ohjaajilta tai Kokkolan ensi- ja turvakodin nettisivuilta. Hakemuksen käsittelyn jälkeen sovitaan tapaaminen perheen ja mahdollisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Tapaaminen voidaan sopia päiväryhmätoiminnan tiloihin, perheen kotiin tai johonkin muuhun sovittuun paikkaan. Ryhmään hakeutuminen edellyttää hakijan sitoutumista ryhmätoimintaan.

Syksyn 2019 päiväryhmään voi lähettää jo hakemuksen!

Lataa ja tulosta hakemus >>