Tapaamispaikka

Tapaamispaikka mahdollistaa lapsen ja lapsesta erossa asuvan vanhemman turvallisen tapaamisen. Tapaamiset toteutetaan lapsen edusta huolehtien ja lapsen näkökulmasta tarkastellen. Toiminnan tavoitteena on vahvistaa lapsen ja tapaajan suhdetta, tukea tapaajan vanhemmuutta sekä rakentaa yhteistyövanhemmuutta.

Tapaamiset toteutetaan sosiaalitoimen, käräjäoikeuden tai vanhempien allekirjoittaman lastenvalvojan vahvistaman sopimuksen mukaisesti.

Tapaamispaikan tarjoamia palveluja ovat tuettu tapaaminen, valvottu tapaaminen sekä valvottu vaihto. Tuetussa tapaamisessa työntekijä on tarvittaessa saatavilla. Työntekijä huolehtii tapaamisen alkamisesta ja loppumisesta sekä seuraa tapaamista. Valvotussa tapaamisessa työntekijä on samassa tilassa ja jatkuvassa näkö- ja kuuloyhteydessä tapaajiin. Valvottu vaihto voidaan järjestää, kun vanhempien välillä on lähestymiskielto tai ristiriidat estävät vanhempien kohtaamisen.

Ennen tapaamisten aloittamista lasta tapaava vanhempi ja lähivanhempi sekä lapsi käyvät tutustumassa tapaamispaikkaan. Tutustumiskäynnillä vanhempien ja lapsen kanssa käydään läpi tapaamispaikan käytännöt ja säännöt sekä perustelut sille, miksi tapaamispaikkaa tarvitaan. Tutustumiskäynnillä lapsi pääsee tutustumaan tiloihin, joihin tulee tapaamaan vanhempaansa.