Yhdistys

Yhdistyksen tarkoitus on turvata lapsen oikeus suotuisiin kasvuolosuhteisiin ja turvalliseen kehitykseen, tukea vanhemmuutta ja perhettä, ehkäistä perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa sekä kehittää perhetyötä yhteistyössä eri viranomaisten ja vapaaehtoistahojen kanssa.

Yhdistyksen yleistä toimintaa johtaa yhdistyksen hallitus yhdistyksen sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti. Yhdistyksen syyskokous valitsee seuraavaksi kalenterivuodeksi yhdistyksen hallituksen jäsenet.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseniksi voivat liittyä yhdistyksen kotipaikkakunnalla ja lähialueella asuvat 18 vuotta täyttänyt henkilö ja alueella toimivat rekisteröidyt yhdistykset, seurakunnat ja kunnat. Yhdistyksellä voi olla kannattajajäseniä, jotka haluavat tukea yhdistyksen toimintaa. Yhdistyksen hallitus hyväksyy yhdistyksen jäsenet.

Yhdistys ylläpitää Ensi- ja turvakoti Ainaa, Ensikoti Iidaa ja sen Avopalveluyksikkö Liinaa, hallinnoi Tueksiko tulet? – projektia 2009 – 2011 sekä koordinoi Rikosuhripäivystyksen Kokkolan palvelupistettä.